top of page

Cúrsaí Lánaimseartha 
Ar fáil trí VTOS - Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Cuirimid roghanna cúrsa lánaimseartha ar fáil trí VTOS (Vocational Training Opportunity Scheme). Is clár lánaimseartha bliana iad na cúrsaí sin a ligeann do dhaoine fásta dífhostaithe agus luathfhágálaithe scoile filleadh ar oideachas lánaimseartha gan a n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh a chailleadh. Tá sé mar aidhm ag cúrsaí VTOS foghlaimeoirí a ullmhú chun deiseanna breisoideachais nó ardoideachais a lorg nó chun bealaí chun fostaíochta a sholáthar. Cuirtear cúrsaí, leabhair agus ábhair ar fáil saor in aisce agus faigheann foghlaimeoirí liúntas beag lóin agus d’fhéadfadh go mbeidís i dteideal liúntais taistil ag brath ar an bhfad idir a dteach agus an t-ionad. 

Critéir incháilitheachta

  • Sochar Cuardaitheora Poist 

  • Liúntas Cuardaitheora Poist

  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

  • Pinsean Easláine

  • Liúntas Míchumais

  • Sochar Breoiteachta

  • Iad siúd a rinneadh iomarcach

  • Iad siúd ar scéim Tús/CE nó a bhfuil am caite acu ar scéim Tús/CE

  • Céilí cleithiúnacha agus iad siúd atá ag síniú le haghaidh 'creidmheasa' a shásaíonn critéir VTOS, ach nach bhfaighidh liúntas. 

Osclaítear iarratais ar na cúrsaí lánaimseartha gach Feabhra chun tosú ar an gcúrsa i Meán Fómhair na bliana sin. Déantar measúnú ar gach iarrthóir agus caithfidh siad an caighdeán riachtanach a bhaint amach i measúnú scileanna teanga, litearthachta agus tuisceana chun páirt a ghlacadh sna cúrsaí.

Cúrsa roghanna

Buail leis an bhFoireann

Tá foireann ollmhór saineolaithe againn, á dtiomáint ag comhthiomantas d’fheabhas san oideachas. Buail le príomhbhaill na roinne VTOS ar féidir leo cabhrú leat le linn do chúrsa:

bottom of page