top of page

Cad a dhéanaimid?
Seirbhísí & Cláir

Is féidir le cúrsaí Oideachais Aosaigh cabhrú leat filleadh ar an oideachas ar bhealach a oireann duitse. Cuirimid san áireamh do riachtanais agus do chúinsí ar leith mar dhuine fásta. Cuirimid réimse leathan clár ar fáil d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla foghlama. Tápáirt-aimseartha aguslánaimseartha cúrsaí atá ar fáil. 
Is féidir linn cabhrú leat le príomhscileanna ar nós léitheoireachta, scríbhneoireachta, litriú, matamaitice nó digiteacha agus scileanna ríomhaireachta. Cuirimid réimse leathan cúrsaí ar fáil go sonrachgairmeach réimsí mar Chúram Leanaí, Cúram Sláinte, Riarachán Oifige, Riarachán Gnó, TFC agus Scileanna Oifige deimhnithe ag QQI (Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann) ó leibhéil 3 go dtí 5.

Cuirimid raon deBéarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL) ó ghlantosaitheoirí go hardleibhéal, lena n-áirítear Gnó Béarla agus bealaí chuig cúrsaí atá creidiúnaithe ag an QQI. 

Ina theannta sin, faigheann ár gcuid mac léinn tacaíocht oideachais, ghairme agus shíceolaíoch ónárSeirbhís Treorach agusTacaíocht Foghlaimeora.

Click in the link below to read our last information brochure!

Cad a dhéanaimid?

Seirbhísí, cúrsaí agus cláir

bottom of page