top of page

Eolas do Dhaoine Fásta & Seirbhís Treorach

Soláthraíonn ár Seirbhís Faisnéise agus Treorach d’Aosaigh i mBaile Bhlainséir, Ceantar Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh eolas saor in aisce, duinelárnach, neamhchlaonta faoi ghairm bheatha agus oideachas, treoir duine le duine agus treoir ghrúpa, a chabhraíonn le daoine roghanna eolasacha oideachais, gairme agus saoil a dhéanamh. Cuirtear Seirbhísí Faisnéise agus Treorach FET ar fáil do dhaoine fásta 18 mbliana d’aois agus níos sine ag baint úsáide as éiteas foghlaimeoir-lárnach. Cuireann SOLAS ‘FET sa Todhchaí: Foghlaim a Athrú’ doiciméad straitéise, An Straitéis Náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna (FET) 2020-2024. 

Is féidir lenár bhfoireann faisnéis agus treoir a thairiscint maidir le:

 • Scileanna agus spriocanna a aithint

 • Roghanna gairme agus oideachais

 • An cúrsa ceart/cosán gairme a roghnú

 • Scileanna cuardaithe poist

 • CV a ullmhú

 • Iarratais ar phoist

 • Scileanna agallaimh

 • Agallaimh bhréige

 • Aon iarratais ar chúrsa leibhéal

 • Eolas ar Phrintíseachtaí

 • Iarratais ar dheontais

 • Cothromaíocht oibre-saoil

 • Tacaíocht má tá deacracht agat ar do chúrsa. 

Táimid anseo chun cabhrú leat ar do chosán. Féadfaidh tú siúl isteach sa tSeirbhís Treorach ar an bPríomhshráid, Baile Bhlainséir le haghaidh faisnéise, ach molaimid go mór coinne a sceidealú ag 01/8200952 nó baes@ddletbaes.ie. Chomh maith leis sin, cliceáil ar an nasc thíos chun do sheisiún a chur in áirithe lenár dTreoirchomhairleoir. 

Seirbhís Treorach, Comhairleoireachta agus Faisnéise

 Leathanach Acmhainne

Tugaimid cuireadh duit iniúchadh a dhéanamh ar ár leathanach acmhainní faisnéise agus treorach. Cibé an bhfuil tú ag lorg faisnéise faoi iarratais ar phoist nó faoi dhúshláin phearsanta, faoi fhás gairmiúil, nó díreach ag lorg ár leathanach acmhainní treorach, táimid anseo chun cabhrú leat ar do thuras.

Buail leis an bhFoireann

Tá foireann saineolaithe againn, atá á dtiomáint ag comhthiomantas d’éiteas duinelárnach i dTreoir, i gComhairleoireacht agus i Soláthar Faisnéise. Buail leis an bhfoireann Treorach agus Faisnéise atá in ann cabhrú leat teacht ar na roghanna oideachais agus gairme is fearr duit agus ar féidir leo cabhrú leat le linn do chúrsa freisin:

bottom of page