top of page

Meabhairshláinte

Áiríonn meabhairshláinte ár bhfolláine mhothúchánach, shíceolaíoch agus shóisialta. Bíonn tionchar aige ar an dóigh a smaoinímid, a mhothaímid agus a ngníomhaímid. Cuidíonn sé freisin le fáil amach conas a dhéileálaimid le strus, conas a dhéanaimid caidreamh le daoine eile, agus conas a dhéanaimid roghanna.

Tá meabhairshláinte tábhachtach ag gach céim den saol, ón óige agus ón ógántacht go dtí an duine fásta. Is féidir le himeachtaí dúshlánacha sa saol mar phaindéimí, caillteanas agus go leor eile dul i bhfeidhm ar ár meabhairshláinte. Ach tá go leor rudaí is féidir linn a dhéanamh chun aire a thabhairt do do shláinte mheabhrach le linn amanna mar seo.

Chuireamar roinnt uirlisí síc-oideachasúla le chéile le bheith ar láimh ó lá go lá agusin am an ghátair.

bottom of page